Vanlige begreper for forbrukslån

By admin / On

låne på dagen penger

 

Her en ordliste med forklaring av de vanligste begrepene for såkalte forbrukslån uten sikkerhet.

Forbrukslån

Et forbrukslån skiller seg fra for eksempel boliglån i det at lånet kan brukes til hva som helst. Banken krever ingen binding i denne forbindelsen. Den eneste begrensningen når det gjelder bruken av pengene, er at man ikke får låne dersom banken tror pengene skal brukes til kriminell aktivitet. Normalt kreves det heller ingen sikkerhet for et forbrukslån. Fordi både kravene er lave, og søknadsprosessen kort, kan man normalt skaffe seg forbrukslån på mellom 1 og 3 dager. Kostnadene ved slike usikrede lån er ofte høyere enn for andre lånetyper, primært på grunn av den manglende sikkerheten for bankene. Rentebetingelsene på forbrukslån blir også som regel fastsatt individuelt for hver søker, der søkerens kredittscore er avgjørende for rentene.

Smålån

Et smålån er det samme som et forbrukslån, men med lavere lånesum. Her finnes det ingen klar grense for hva som skiller smålån fra vanlig forbrukslån, men de fleste vil nok kalle lån under 50 000 for smålån. Det minste mikrolånet vi kjenner til er fra Ferratum Bank, som har en lånegrense på 4 000 kroner (6 000 for eksisterende kunder). Lånetiden på dette beløpet er 45 dager.

Mikrolån

Som navnet tilsier betyr et mikrolån at lånesummen er meget lav. Dette er lån på maksimalt 5000-6000 kroner som man må betale tilbake veldig raskt. Den lengste nedbetalingstiden man kan få avhenger av summen, men er sjelden over to måneder.

Brukskreditt

En brukskreditt er et noe annerledes forbrukslån. Slike kreditter har en øvre låneramme som du har tilgang til, men der du ikke betaler renter for den delen av kreditten som du ikke benytter deg av. For eksempel kan man få en brukskreditt fra Komplett Bank på 400 000 kroner. Man betaler da et etableringsgebyr, men ingen renter før man eventuelt overfører (via kontofon eller nettbank) hele eller deler av kredittrammen til sin egen konto. Den delen du da disponerer, beregnes det renter for, mens ubenyttet kreditt er rentefritt. Betingelsene for å få en brukskreditt er mer eller mindre identiske med betingelsene for forbrukslån.

Nominelle og effektive renter

Renter er bankenes inntjening på et lån, deres sikkerhet mot tap som følge av inflasjon, samt en slags risikopremie i favør av bankene. Nominelle renter er rentene per år på et lån, minus alle gebyr. Effektive renter er nominelle renter pluss alle gebyrkostnadene. For å regne ut denne renten på et forbrukslån, er man nødt til å først beregne alle rentekostnader for hele låneperioden, og dernest inkludere etableringsgebyret og alle månedlige termingebyr. Effektiv rente vil derfor være mye høyere på små lån som betales tilbake raskt, enn for store lån som betales tilbake over lang tid.

Etableringsgebyr og termingebyr

De aller fleste lån har et etableringsgebyr når det blir etablert. Dette er en engangssum man betaler for de administrative kostnadene banken får ved opprettelsen av lånet. Etableringsgebyrets størrelse har lite å si dersom lånesummen er høy og tilbakebetalingstiden lang (man må se på totalkostnadene). Små lån over kort tid kan derimot bli prosentvis veldig dyre dersom etableringsgebyret er høyt. Noen banker, som Santander Consumer Bank, tilbyr forbrukslån uten dette gebyret, dersom lånesummen er under 75 000 kroner.

Termingebyr kalles også terminomkostninger, og belastes låntakeren for hver månedlige innbetaling på lånet. Vanligvis ligger slike gebyr på rundt 50 kroner, men du finner også banker som ikke krever deg for terminomkostninger, dersom du mottar eFaktura.

Refinansiering av lånegjeld

Refinansiering er et grep man kan bruke for å kutte kostnader på lån og kreditter, eller for å unngå mislighold av lån og inkassosaker. Prinsippet er at man tar opp et nytt lån for å innfri annen gjeld. Ofte dreier det seg om gjeld fra smålån og kredittkort, der rentebetingelsene kan være svært høye. Dersom lånet til refinansiering har lavere renter, vil man få lavere månedlige avdrag. Totalkostnadene kan bli både høyere og lavere, alt ettersom hvor lang tilbakebetalingstid man bruker på refinansieringslånet. Samler man flere lån og kreditter, er det ofte en anselig besparelse også på gebyrkostnadene. Mange refinansierer også kun ett enkelt lån, fordi de får tilbud om bedre rentebetingelser.

Lånemegler for forbrukslån

Lånemeglere kalles også for finansmeglere, låneagenter og finansagenter. Dette er selskap som samarbeider med flere banker, og innhenter tilbud på forbrukslån på vegne av låntakeren. Denne tjenesten er kostnadsfri, og megleren tjener kun på eventuell provisjon fra bankene de representerer. Dette gjør lettere å sammenligne betingelsene på flere lån før man bestemmer seg. Enkelte lånemeglere, som Lendo og Centum Finans, skaffer lånetilbud fra rundt 12 banker. Det finnes også lånemeglere som spesialiserer seg på forbrukslån til refinansiering for de som har betalingsanmerkning, såfremt søkeren kan stille med sikkerhet. Eksempler på slike meglere er MyCredit og Zen Banking. Du kan også sjekke og sammenligne lånene selv. Her er et nettsted hvor du kan starte.

Medlåner på forbrukslån

En medlåner kalles også medsøker eller medlåntaker. Dette er når to personer søker sammen om å få forbrukslån eller andre typer lån og kreditter. Grunnen til at de fleste banker tilbyr denne ordningen, er at de har større sikkerhet for lånet når to lønnsmottakere er ansvarlige for tilbakebetalingen. Dette igjen kan gi bedre rentebetingelser på et forbrukslån. Ulempen er nettopp dette at begge to er juridisk ansvarlige for lånet. Om en av låntakerne lar være å betale tilbake sin andel av lånet, kan den andre bli sittende alene med ansvaret.

Lån med og uten sikkerhet

Sikkerhet er det samme som pant. Låner du for eksempel til bolig, er det normalt at banken tar pant i boligen. Dermed kan de få tilbake pengene de låner ut dersom lånet blir misligholdt, gjennom å selge boligen. De fleste som tar opp forbrukslån blir ikke avkrevd sikkerhet, unntatt de som har betalingsanmerkninger. Bankene løper dermed større risiko, men kompenserer for dette til en viss grad ved at usikrede lån har høyere kostnader. En kausjonist er også en form for sikkerhet. Den som stiller som kausjonist for en låntaker, blir holdt ansvarlig for tilbakebetaling av lånet dersom låntakeren misligholder det. Normalt krever bankene at kausjonisten da pantsetter eiendom.

Kredittscore og kredittverdighet

At en person er kredittverdig betyr at bankene anser risikoen for å låne penger til denne personen, som lav. Dette avgjør bankene når de kredittvurderer en lånesøker. Kredittvurderingen tar utgangspunkt i en såkalt kredittscore, som er sammensatt av mange ulike faktorer. De viktigste faktorene er søkerens inntekt, gjeld, alder og betalingshistorikk. Til sammen gir scoren et bilde på om personen utgjør en betalingsrisiko eller ei. Det finnes egne selskaper kalt kredittopplysningsbyråer, som foretar innhenting av opplysninger, og som utarbeider kredittscorer. Bankene innheter deretter disse opplysningene derfra.

Når det gjelder rentebetingelsene på et forbrukslån, fastsettes disse som regel basert på søkerens kredittscore. Lav score, som altså tilsvarer høyere risiko, gir som regel dårligere rentebetingelser enn for motsatte tilfeller.

Betalingsanmerkning

Misligholdt gjeld kan ende med at personene det gjelder registreres med en såkalt betalingsanmerkning. Disse anmerkningene vil så bli registrert hos kredittopplysningsbyråene, og er dermed tilgjengelig for alle banker eller selskap som yter en eller annen form for kredittjenester (strømleverandører, mobilselskap, og så videre). En betalingsanmerkning registreres først 30 dager etter at kreditor har gått til rettslige skritt for å inndrive den aktuelle gjelden. Slike anmerkninger skal slettes så snart gjelden er oppgjort. Personer med betalingsanmerkning får alltid avslag på søknad om forbrukslån, eller andre lånetyper, med mindre de henvender seg til en bank som tilbyr lån mot at man stiller med sikkerhet.